نرم افزار حسابداری تیرچه سافت

تیرچه سافت

نرم افزار حسابداری مخصوص تیرچه

نرم افزار حسابداری تیرچه برنامه‌ای است که مراحل دریافت سفارش، تولید تیرچه ، انبارداری ، فروش و چاپ فاکتورهای مخصوص سفارشات و فروش تیرچه را کنترل، مدیریت و نگهداری می‌کند. تیرچه ها می‌توانند بتنی ، کرومیت یا فندوله باشند.

برنامه تیرچه همه کارگاه‌های تیرچه سازی چه آنهایی که قیمت تمام شده برایشان مهم است و چه آنهایی که فقط خواستار کنترل سفارشات و چاپ فاکتورهای مخصوص هستند را با روش‌های متفاوت مدیریت می‌کند.

TIRCHEHSOFT.IR

برنامه ارزیسافت
حسابسافت
فهرست