نرم افزار حسابداری چند ارزی

برنامه ارزیسافت

نرم افزار حسابداری اتوماتیک چند ارزی

نرم افزار حسابداری ارزیسافت، برنامه‌ای مخصوص حسابداری چند ارزی و طراحی‌شده جهت انجام  امور بازرگانی و کنترل صادرات و واردات است.  سه واحد ارزی و یک واحد اصلی همراه با تعداد ارقام اعشار، عناوین واحدهای اصلی و فرعی و سمبول‌های آنها به دلخواه تعریف می‌شود. جمع گردش و مانده هر چهار حساب در یک خط برای همه سرفصل‌های کل و تفصیلی نگهداری می‌شود.

گزارشات اتوماتیک حسابداری همراه با تبدیل مانده‌حساب‌های ارزی به زیر حساب واحد اصلی انجام می‌شود. براساس نرخ روز ارزها، پس از محاسبه حساب ارزش دفتری کلیه حساب‌های کل و تفصیلی، اختلاف آنها با ارزش روز حساب‌های ارزی محاسبه شده و سند تعدیل تهیه می‌شود. به این ترتیب سود و زیان حاصل از تعدیل یا تسعیر محاسبه می‌شود.

ARZISOFT.IR

برنامه حسابیس
تیرچه سافت
فهرست