مسبح ماندگار

نرم افزار حسابداری مخصوص طلا، نقره و جواهر

نرم افزار حسابداری طلاوجواهر مسبح‌ ماندگار، کاملترین نرم‌افزار حسابداری طلافروشی و جواهر فروشی اسـت. ساخت ایــن نرم افزار از سال ۱۳۷۸ آغاز شده، تاکنون به‌نگارش یازده خود رسیده و همواره توسط کادر فنی شرکت اشراق رایانه پشتیبانی شــده و توسعه یافته اســت.

برنامه دربسته‌های مختلف و برای طلا و جواهر فروشی ، بنکداری ، مخراجکاری و سازندگی طلا، نقره یا پلاتین تهیه‌شده است. به‌نظر اکثر کاربران برنامه، مسبح ماندگار راحت‌ترین، متناسب‌ترین و بهترین نرم افزار حسابداری طلا و جواهر میباشد.

MOSABBEH.COM

برنامه حسابیس
فهرست