نرم افزار مخصوص حسابداران

حسابسافت

نرم افزار مخصوص حسابداری حرفه‌ای

نرم افزار حسابداری حساب‌سافت برنامه‌ای است که امکان ثبت دستی اسناد مختلف حسابداری را بر اساس سرفصل‌های قابل تعریف کل، معین و تفصیلی فراهم می‌کند. تنظیم اسناد و دفاتر رسمی حسابداری به همراه گزارشات رسمی اعم از تراز آزمایشی، سند خلاصه، ترازنامه، حساب عملکرد سود و زیان و .. از طریق این نرم افزار به سادگی میسر می‌شود.

این برنامه مبتنی بر حسابداری دوبل است و حسابداران می توانند در سه سطح کل، معین و تفصیلی ضمن تعریف دلخواه سرفصل های حسابداری یا استفاده از سرفصل های پیش فرض به تنظیم سریع اسناد خویش مشغول شوند. اسناد حسابداری در سه سطح پیش نویس، موقت و دایم تنظیم می شوند و امکان چاپ رسمی این اسناد وجود دارد.

HESABSOFT.IR

تیرچه سافت
سپرده سبز
فهرست