نرم افزار حسابداری قرض‌الحسنه

سپرده سبز

نرم افزار حسابداری مخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه

این برنامه برای موسساتی که نیازی به ثبت سند دستی حسابداری ندارند، مناسب بوده و اکثر نیازهای آنها را رفع می‌کند. درصورت نیاز به‌داشتن اسنادحسابداری، گزارشات رسمی حسابداری، دفاتر کل، معین، تفصیلی و روزنامه و سایر گزارشات حسابداری دوبل، بایستی نسخه‌ی سپرده سبز دوبل را سفارش دهید.

»» قیمت فروش این نرم‌افزار حسابداری ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان است. 

حسابسافت
پروژه راکفا
فهرست