پشتیبانی

تفکیکات جدید نرم افزار حسابداری فروشگاهی-شرکتی فروغ

در برنامه‌ی جدید فروغ، دسترسی به ویژگی طراحی فاکتور معاملات در محیط fastreport برای همه‌ی استفاده‌کنندگان از برنامه آزاد شده‌است. در نگارش‌های پیشین درباره‌ی این ویژگی این‌چنین نوشته شده بود: با این…
نرم افزار حسابداری شرکتی فروغ
فهرست