نرم افزار حسابداری چند ارزی

نرم افزار حسابداری چند ارزی ارزیسافت

محصول جدیدی از شرکت اشراق رایانه به بازار نرم‌افزارهای مالی ایران عرضه شد. این برنامه مخصوص حسابداری چند ارزی است و ارزیسافت نام دارد.  نرم افزار حسابداری چند ارزی ارزیسافت ادعا می‌کند:…
نرم افزار حسابداری چند ارزی
فهرست