تصاویر

لوح تقدیر همایش‌ها

شرکت در سه کنفراس خلاقیت و نوآوری محصولات، مدیریت و اقتصاد صنعتی و مدیریت راهبردی در مشاغل و بنگاه های پر ریسک و دریافت لوح تقدیر در این سه کنفرانس.

کنفرانس مدیریت و اقتصاد صنعتی در ترکیه

نماینده‌ی شرکت در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۲ در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد صنعتی دراستابول- ترکیه با سخنرانی استادان ارجمند جناب آقایان پرفسور دکتر ابراهیم اینان، پروفسور دکتر نجات ارک و…

کنفرانس خلاقیت و نوآوری محصولات در مالزی

نماینده‌ی شرکت در کنفرانس خلاقیت و نوآوری محصولات مورخ ۹۳/۰۱/۲۸ در کولالامپور – مالزی با سخنرانی جناب آقایان دکتر حمیدی، دکتر بیات و آقای دکتر راکن در بخش کارگاه ها…
فهرست