نرم افزار حسابداری شرکتی فروغ

فروغ مکانیزه

نرم افزار حسابداری دوبل شرکتی / فروشگاهی

(NOT SAIL – DEPICATED – NOT SUPPORT)

نرم افزار حسابداری فروغ، برنامه‌ای مبتنی بر سیستم حسابداری دوبل است که ردیف‌های اسناد آن با سرفصل‌های کل، معین، تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه تکمیل می‌شوند. گزارشات رسمی حسابداری در محیطی ویژه تشکیل و ارایه می‌شوند.

کلیه‌ی عملیات خرید، فروش، مرجوعی، تبدیل حساب اشخاص، تخفیف ته‌مانده‌های حساب اشخاص، تقسیط بدهی، تولید، اموال، انبار، عملیات سهام‌داری، عملیات هزینه و درآمد، عملیات خزانه‌داری و .. به‌صورت کاملا اتوماتیک انجام شده، سند حسابداری پیش‌فرض  آنها تنظیم شده و جدای از دفاتر رسمی حسابداری؛ دفاتر آنلاین حساب اشخاص، سهامداران، صندوق‌ها، بانک‌ها، درآمدها، هزینه‌ها، خدمات پرداختی و خدمات دریافتی در هر لحظه دراختیار استفاده‌کننده قرار می‌گیرد.

FRGH.IR

برنامه حسابیس
برنامه ارزیسافت
فهرست